فروشگاه اینترنتی نازینو لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
آموزش زبان انگلیسی Rosetta Stone Version 5 – ماهان آموزش زبان انگلیسی Rosetta Stone Version 5 – ماهان 20000 11000
آموزش زبان فرانسوی Rosetta Stone Version 5 – ماهان آموزش زبان فرانسوی Rosetta Stone Version 5 – ماهان 18000 10000
آموزش پیشرفته AUTOCAD 2016 – نوین پندار آموزش پیشرفته AUTOCAD 2016 – نوین پندار 45800 15800
آموزش مقدماتی و متوسط AUTOCAD 2016 – نوین پندار آموزش مقدماتی و متوسط AUTOCAD 2016 – نوین پندار 45800 15800
آموزش جامع سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر +A – نوین پندار آموزش جامع سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر +A – نوین پندار 55000 15800
آموزش جامع شبکه +Network – نوین پندار آموزش جامع شبکه +Network – نوین پندار 55000 16800
آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC ویرایش دوم – نوین پندار آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC ویرایش دوم – نوین پندار 45800 15800
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق قدرت – نوین پندار مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق قدرت – نوین پندار 45800 18800
مجموعه نرم افزارهای مهندسی معماری – نوین پندار مجموعه نرم افزارهای مهندسی معماری – نوین پندار 45800 18800
آموزش مقدماتی و متوسط PHOTOSHOP CC ویرایش دوم – نوین پندار آموزش مقدماتی و متوسط PHOTOSHOP CC ویرایش دوم – نوین پندار 45800 15800
تخفیف در تخفیف ::::: خرید حداقل 3 نوع کالا = تخفیف بیشتر + تخفیفهای قبلی